You don't have javascript enabled. Good luck with that.
ثبت نام در نمايشگاه

ثبت نام در نمايشگاه

نمايشگاه مجازي

نمايشگاه مجازي

تماس با كارشناسان

تماس با كارشناسان

راهنماي ثبت نام

راهنماي ثبت نام

زمان باقیمانده تا شروع نمایشگاه

آيا مي دانيد؟

آیا میدانید محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان کجاست؟

1393/10/04
اتوكام بيست ساله شد

اتوكام بيست ساله شد

1393/10/01
3 دي ماه، آغاز نمايشگاه پرطرفدار كاميپوتر در اصفهان

3 دي ماه، آغاز نمايشگاه پرطرفدار كاميپوتر در اصفهان

1393/05/20
برگزاري جشنواره فروش رايانه و تجهيزات ديجيتال در اصفهان

برگزاري جشنواره فروش رايانه و تجهيزات ديجيتال در اصفهان

1393/05/12
رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور: نمايشگاه اتوكام اصفهان، كلاف سردرگم آي تي را باز مي كند

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور: نمايشگاه اتوكام اصفهان، كلاف سردرگم آي تي را باز مي كند

1395/12/17
آيين افتتاحيه اولين نمايشگاه تخصصي تلفن هاي ثابت و همراه (صنعت، تجهيزات و خدمات وابسته)

آيين افتتاحيه اولين نمايشگاه تخصصي تلفن هاي ثابت و همراه (صنعت، تجهيزات و خدمات وابسته)

1393/05/31
سومين جشنواره فروش رايانه و تجهيزات ديجيتال 93

سومين جشنواره فروش رايانه و تجهيزات ديجيتال 93

1392/05/24
نمايشگا ه مخابرات ونمايشگاه اتوماسيون صنعتي وجشنواره ديجيتال 1392

نمايشگا ه مخابرات ونمايشگاه اتوماسيون صنعتي وجشنواره ديجيتال 1392

درباره مركز نمايشگاهي

درباره مركز نمايشگاهي

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان فعالیت خود را در سال 1372 آغاز نموده و به لطف الهی تاکنون روند رو به رشدی را با سرعت قابل توجهی دنبال کرده است.